У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулася Міжнародна наукова конференція «ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА».

Захід організовано на пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки й техніки України ВАСИЛЯ ВІКТОРОВИЧА ЛУЧИКА – відомого лінгвіста, завідувача кафедри загального й слов’янського мовознавства Києво-Могилянської академії, багатолітнього співробітника відділу слов’янських мов Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, доброї й чуйної людини.

В Інституті мовознавства імені О. О. Потебні під керівництвом професора Василя Лучика тривало укладання «Етимологічного словника суфіксів української мови» – першої у світовій лексикографії праці такого типу.

У науковому форумі взяли участь науковці, викладачі й аспіранти Києва, Кропивницького, Львова, Сум, Тернополя, Дніпра, Харкова, Чернівців.

До конференції активно долучилися працівники й аспіранти Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України: директор, доктор філологічних наук, професор БОГДАН АЖНЮК (доповідь «Іншомовні власні назви українською мовою: інновації і мовна традиція»); доктор філологічних наук, професор СЕРГІЙ ЄРМОЛЕНКО («Ідеологія та новомова в лінгводидактичних ілюстраціях»); кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник ОЛЕКСАНДР СКОПНЕНКО («Білоруські власні назви в українських правописних кодексах ХХ – початку ХХІ ст.»); кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник ТЕТЯНА МАРЧЕНКО («Походження й семантика слов’янських суфіксальних формантів»); кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник ОКСАНА МИХАЛЬЧУК («Інноваційні явища в сучасній українській антропонімії: проблеми і перспективи»), МАРІЯ ВАКУЛИЧ (До невідомих сторінок української антропоніміки: неопублікований «Указатель личных имен и географических названий» В. О. Розова»), аспірантка МАРІЯ МУЗИКА («Обговорення нової редакції правопису як віддзеркалення ставлення до мови»), аспірантка ІРИНА ГОЛОТОВА («Основні методологічні засади вивчення системи власних назв»), аспірантка МАРІЯ ОСТАПЕНКО («Найпродуктивніші невтілені антропоніми в англійській, французькій та українській мовах»).

Ці та інші наукові доповіді були вплетені як скромні квіти у вінок пам’яті професора Василя Лучика.

***

Світлини Катерини Близнюк