Наукова координаційна рада з проблем «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» НАН України. Склад бюро

 

Голова –  В. М. Бріцин, докт. філол. наук , проф.
Заступник –  Н. Г. Озерова, докт. філол. наук , проф.
Учений секретар –  В. В. Чумак, канд. філол. наук, проф. 
 Керівники проблемних секцій:
загального та слов’янського мовознавства –  О. Б. Ткаченко, член-кор. НАН України;
російського мовознавства –  Н. Г. Озерова, докт. філол. наук, проф.;
романського і германського мовознавства –  В. П. Пономаренко, докт. філол. наук;
граматики –  К. Г. Городенська, докт. філол. наук , проф.;
діалектології та ономастики –  В. В. Лучик, докт. філол. наук , проф.;
комп’ютерної лінгвістики –  В. А. Широков, акад. НАН України; 
лексикології та лексикографії –  О. О. Тараненко, докт. філол. наук, проф.;
стилістики –  С. Я. Єрмоленко, член-кор. НАН України;
фразеології і фразеографії –  Ю. Ф. Прадід, докт. філол. наук , проф.