Російсько-український словник / За ред. В. В. Жайворонка.

Російсько-український словник / За ред. В. В. Жайворонка. – К.: Абрис, 2003. – 1424 с.
Словник охоплює широке коло загальновживаної лексики (близько 160 000 реєстрових одиниць), відповідає сучасним правописним нормам і є авторитетним довідником при перекладі російських текстів різних жанрів українською мовою. Словник побудований за гніздовим принципом, який диктується логікою словотворення. Особливу увагу звернено на українську частину словника (щодо точності українських відповідників, порядку їх подачі, граматичних та стилістичних характеристик). Видання відбиває зміни в лексичному складі двох мов, викликані суспільно-політичними, економічними та культурними зрушеннями останніх десятиріч.

Сопоставительная грамматика русского и украинского языков / Отв. ред. Н. Г. Озерова.

Сопоставительная грамматика русского и украинского языков / Отв. ред. Н. Г. Озерова. – К.: Наук. думка, 2003. – 536 с.
У монографії подано системний опис російської та української граматик на словотворчому, морфологічному, синтаксичному рівнях у порівняльному аспекті, відзначені спільні й відмінні риси, семантична своєрідність граматичних засобів кожної з двох мов. Досліджуються літературно-нормативні взірці письмової мови та мовлення, фіксується динаміка змін у граматичних системах російської та української мов наприкінці XX століття.