Білорусько-український словник / Г. П. Півторак, О. І. Скопненко; За ред. Г. П. Півторака.

Білорусько-український словник / Г. П. Півторак, О. І. Скопненко; За ред. Г. П. Півторака. – К.: Довіра, 2006. – 723 с.
Словник укладено за диференційним принципом. Він містить загальновживану лексику сучасної білоруської літературної мови, а також найпоширеніші розмовні слова, архаїзми й діалектизми, що істотно відрізняються від українських відповідників, та найвідоміші білоруські фразеологізми.
28-03-2011
більше →

Історична типологія слов’янських мов: Ч. 2 / За ред. О. Б. Ткаченка.

Історична типологія слов’янських мов: Ч. 2 / За ред. О. Б. Ткаченка. – К.: Довіра, 2008. – 264 с.
Монографія є продовженням і завершенням праці «Историческая типология славянских языков: Фонетика, словообразование, лексика и фразеологія» (1986). Cкладається з двох розділів – «Словозміна» і «Синтаксис». Спочатку розглянуто типологічні ознаки, спільні для всіх слов’янських мов на цих двох рівнях, після чого наведено типологічні розходження між різними підгрупами слов’янських і мов та окремими мовами.
28-03-2011
більше →

ХХ-та ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні»

23–24 березня 2011 року в Києві пройшла ХХ-та ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні». Організатори конференції – Науково-дослідний центр «Часи козацькі», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України та Історико-культурна асоціація «Україна – Туреччина».
24-03-2011
більше →

60-річчя доктора філологічних наук, професора В. М. Бріцина

13 березня 2011 р. заступникові директора Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України докторові філологічних наук, професору Вікторові Михайловичу Бріцину виповнилося 60 років.
Колеги, друзі й учні сердечно вітають відомого українського мовознавця й бажають йому козацького здоров’я, життєдайної енергії та творчого довголіття!
13-03-2011
більше →

Т. Б. Лукінову народжено орденом княгині Ольги II ступеня

Указом Президента України № 274/2011 від 4 березня «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня» за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність нагороджено орденом княгині Ольги II ступеня провідного наукового співробітника Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Тетяну Борисівну Лукінову.
08-03-2011
більше →

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вищ. навч. закл. – 2-ге вид.

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вищ. навч. закл. – 2-ге вид. – К.: Довіра, 2007. – 543 с.
У підручнику системно викладено основи фонетики, морфології і синтаксису сучасної чеської мови з позицій комунікативного підходу та з урахуванням особливостей рідномовного оточення. Курс складається з фонетико-орфографічної (10 уроків) і граматичної частин (36 уроків), розрахованих на початковий і середній рівні навчання (близько 450 годин). Уроки містять фонетичні, орфографічні, лексико-граматичні і мовленнєві вправи, основний і додаткові художні та суспільно-публіцистичні тексти, чесько-український словник. Засвоєння курсу допоможе сформувати мовні, мовленнєві та лінгвокраїнознавчі вміння студентів.
01-03-2011
більше →

ХX Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго

Запрошуємо Вас взяти участь в ХX Міжнародній наукові конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, яка відбудеться 20–24 червня 2011 року в м. Києві.
18-01-2011
більше →