Вийшов збірник пам’яті академіка О. С. Мельничука

Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство: Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видав. дім Д. Бураго, 2012. – 280 с.
У збірнику висвітлено актуальні проблеми провідних напрямків мовознавства (індоєвропеїстики, славістики, загальної теорії мови, семіотики, методології лінгвістичних досліджень), пов’язаних із науковою діяльністю академіка О. С. Мельничука, проаналізовано основні аспекти його лінгвістичної спадщини та показано її значення для розвитку сучасних гуманітарних досліджень. Для мовознавців, науковців, викладачів, аспірантів, слудентів-філологів.
19-09-2012
більше →

Вийшла монографія В. Ю. Франчук про Олександра Потебню

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня: Сторінки життя і наукової діяльності. – К.: Видав. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.
Книга в доступній формі знайомить із життям і діяльністю великого українського мовознавця-мислителя Олександра Опанасовича Потебні. Читач дізнається про його шлях у науку, визначальну роль у розвитку славістики. Окремі фрагменти книги присвячені педагогічній діяльності вченого, який підготував цілу плеяду майбутніх діячів вітчизняної освіти й культури. Ідеться також про активну участь О. О. Потебні в громадському житті України.
19-09-2012
більше →

Вийшла монографія В. Ю. Франчук про Олександра Потебню

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня: Сторінки життя і наукової діяльності. – К.: Видав. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.
Книга в доступній формі знайомить із життям і діяльністю великого українського мовознавця-мислителя Олександра Опанасовича Потебні. Читач дізнається про його шлях у науку, визначальну роль у розвитку славістики. Окремі фрагменти книги присвячені педагогічній діяльності вченого, який підготував цілу плеяду майбутніх діячів вітчизняної освіти й культури. Ідеться також про активну участь О. О. Потебні в громадському житті України.
10-09-2012
більше →

Вийшов збірник пам’яті академіка О. С. Мельничука

Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство: Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видав. дім Д. Бураго, 2012. – 280 с.
У збірнику висвітлено актуальні проблеми провідних напрямків мовознавства (індоєвропеїстики, славістики, загальної теорії мови, семіотики, методології лінгвістичних досліджень), пов’язаних із науковою діяльністю академіка О. С. Мельничука, проаналізовано основні аспекти його лінгвістичної спадщини та показано її значення для розвитку сучасних гуманітарних досліджень. Для мовознавців, науковців, викладачів, аспірантів, слудентів-філологів.
01-09-2012
більше →

Електронна версія «Вибраних праць» Л. А. Булаховського

На сайті виставлено для завантаження електронну версію «Вибраних праць» Л. А. Булаховського у 5-ти томах (формат djvu). Паперовий оригінал видано в 1975–1983 рр. Видання містить усі найважливіші розвідки видатного вченого з україністики, славістики та загального мовознавства.
20-08-2012
більше →

Ювілей академіка В. Г. Скляренка

14 серпня виповнилося сімдесят п’ять років визначному мовознавцеві, академіку НАН України Віталієві Григоровичу Скляренку. У доробку ювіляра – фундаментальні статті та монографії, присвячені актуальним питанням порівняльно-історичної акцентології, історії та етимології української мови. Він – співукладач і співредактор семитомного «Етимологічного словника української мови». З 1996 року Віталій Григорович беззмінно очолює Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.
14-08-2012
більше →

Вибори директора Інституту

31 березня 2012 року відбулося засідання вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, присвячене організаційним питанням. У зв’язку із закінченням терміну повноважень зі звітом про свою діяльність на посаді директора Інституту протягом 2008–2011 років виступив академік НАН України В. Г. Скляренко. Вчена рада схвалила звіт. Після цього відбулося обговорення й висунення його кандидатури на посаду директора на наступний термін.
12-04-2012
більше →