Чернцова Олена Вадимівна

Назва дисертації: Дискурсивне варіювання когнітивної семантики слова: досвід інтегрального дослідження (на матеріалі дієслівних предикатів казаться, показаться, девербатива кажимость, парентези кажется)

Дата захисту: 15.10.2019

На здобуття наукового ступеня: доктор філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.02 – російська мова

Автореферат: aref

Дисертація: diss1, diss2

Відгуки офіційних опонентів: file1, file2, file3

Оголошення про захист: file

 


Даниленко Людмила Іванівна

Назва дисертації: Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні

Дата захисту: 17.09.2019

На здобуття наукового ступеня: доктор філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.03 – слов’янські мови

Автореферат: aref

Дисертація: diss1diss2

Відгуки офіційних опонентів: file1, file2, file3

Оголошення про захист: fileПолуектова Анастасія Юріївна

Назва дисертації:Акцентні відмінності іменних частин мови та прислівників у виданні «Граматики» М. Смотрицького 1619 р. (Єв’є) порівняно з виданням 1648 р. (Москва)

Дата захисту: 11.06.2019

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.01 – українська мова

Автореферат: aref

Дисертація: diss

Відгуки офіційних опонентів: file1, file2

Оголошення про захист: fileСорока Ольга Богданівна

Назва дисертації: Лексичні інновації іншомовного походження у сучасній болгарській мові (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Дата захисту: 11.06.2019

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.03 – слов’янські мови

Автореферат: aref

Дисертація: diss

Відгуки офіційних опонентів: file1, file2

Оголошення про захист: fileВойцехівська Наталія Костянтинівна

Назва дисертації: Конфліктний дискурс в українській художній літературі: структурний, семантичний, комунікативний і лінгвокогнітивний аспекти

Дата захисту: 21.05.2019

На здобуття наукового ступеня: доктор філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.01 – українська мова

Автореферат: aref

Дисертація: diss

Відгуки офіційних опонентів: file1, file2, file3

Оголошення про захист: fileЯрмак Вероніка Іванівна

Назва дисертації: Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти

Дата захисту: 14.05.2019

На здобуття наукового ступеня: доктор філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.03 – слов’янські мови

Автореферат: aref

Дисертація: diss-1, diss-2

Відгуки офіційних опонентів: file1, file2, file3

Оголошення про захист: fileАхмад Інна Михайлівна

Назва дисертації: Асоціативно-семантичні зв’язки циклічних темпоролексем у російській мові

Дата захисту: 19.03.2019

На здобуття наукового ступеня: кандидат філологічних наук

Cпеціальність: 10.02.02 – російська мова

Автореферат: aref

Дисертація: diss

Відгуки офіційних опонентів: file1, file2

Оголошення про захист: file