Олександр Іванович Скопненко. Народився 25 січня 1971 р. в селі Чорногородка Макарівського району Київської області. Закінчив 1993 р. Київський університет ім. Т. Шевченка. Здобув кваліфікацію спеціаліста-філолога, викладача української мови та літератури, білоруської мови та літератури. Упродовж 1993–1996 рр. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за фахом «Білоруська мова» (науковий керівник – академік НАН України Г. П. Півторак). З 1996 р. працює у відділі загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов, з 2016 р. – у відділі слов’янських мов. Кандидат філологічних наук (1997). Старший науковий співробітник (з 2006). Автор понад 60 праць у галузі діалектології, фразеології, пареміології, лексикографії та лексикології української мови. Досліджує питання кодифікації та нормалізації української й білоруської літературних мов. Упорядник словників різних типів. Серед наукових зацікавлень – історія мовознавства та проблеми художнього перекладу. Лауреат премій НАН України – для молодих учених (2002) та імені О. О. Потебні (2010).

 

ПРАЦІ

 Монографія

 

Словники

 

Енциклопедія

 

Статті