Історична типологія слов’янських мов: Ч. 2 / За ред. О. Б. Ткаченка. – К.: Довіра, 2008. – 264 с.

Монографія є продовженням і завершенням праці «Историческая типология славянских языков: Фонетика, словообразование, лексика и фразеологія» (1986). Cкладається з двох розділів – «Словозміна» і «Синтаксис». Спочатку розглянуто типологічні ознаки, спільні для всіх слов’янських мов на цих двох рівнях, після чого наведено типологічні розходження між різними підгрупами слов’янських і мов та окремими мовами.

Для фахівців зі слов’янського і загального мовознавства – науковців, викладачів вишів, студентів.